Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Даланзадгад сум/хот/-ын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын албан ёсны цахим хуудас Даланзадгад сум/хот/-ын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын албан ёсны цахим хуудас

ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНЫ АНХДУГААР ХУРАЛ

2023-01-25

Хуралдаанаар сумын ГХУСАЗСЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх, ИТХ-ын зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө тухай асуудлыг хэлэлцэн дараах шийдвэрүүдийг гаргав.
Үүнд:
а. Сумын ГХУСАЗСЗ-ийн бүрэлдэхүүн. (албан тушаалаар)
1. Дарга: Сумын ИТХ-ын дарга.
2. Орлогч дарга: Сумын Засаг дарга.
3. Сумын ЗДТГ-ын боловсрол, соёл хариуцсан бодлогын мэргэжилтэн
4. Сумын ЗДТГ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн асуудал, ХАБ, эрүүл ахуй хариуцсан бодлогын мэргэжилтэн
5. Сумын ЗДТГ-ын хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн
6. ГБХЗХГ-ын гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
7. Сумын 10 багийн Засаг дарга
8. Даланзадгад сум хариуцсан хэсгийн байцаагч нар
9. ШШГГ-ын эрүүгийн ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч
10. Нарийн бичгийн дарга: Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн газрын ГХУСА-ын ахлах мэргэжилтэн байхаар шинэчлэн оруулж ирсэн төслийг дэмжиж, салбар зөвлөлийн шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүнд мэдээлэл, нэгдсэн зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж, үйл ажиллагааны тайланг бүтэн жилээр ИТХ-ын зөвлөлд тайлагнаж ажиллахыг зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, нарийн бичгийн даргад үүрэг болгов.
б. ИТХ-ын зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай хэлэлцээд Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 6 бүлэг, 13 заалттайгаар, явцын дунд төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулж тодотгох нь нээлттэй байхаар тогтон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд зөвлөлийн гишүүд, хурлын ажлын албаны ажилчдыг идэвх чармайлттай оролцохын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээр үүрэг болгов.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 926
328 / 35%
327 / 35%
124 / 13%
147 / 16%