Журам нийт 6

БАЙГУУЛЛАГА , АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭД ГАРГАСАН ХОГ ХАЯГДЛАА АНГИЛАН ЯЛГАЖ ХОГИЙН ТҮР ЦЭГ БОЛОН ХОГИЙН САВАНД БАЙРШУУЛАХ ЖУРАМ
2016-06-06 15:13
БАЙГУУЛЛАГА , АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭД ГАРГАСАН ХОГ ХАЯГДЛАА АНГИЛАН ЯЛГАЖ ХОГИЙН ТҮР ЦЭГ БОЛОН ХОГИЙН САВАНД БАЙРШУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь: Даланзадгад сум /хот/-ын нутаг дэвсгэрт Монгол улсын “ Хог хаягдлын тухай” хууль, За..
Даланзадгад хотын гудамж, талбай, барилгад нэр, дугаар өгөх, нэрэмжит болгох журам
2016-06-06 15:07
Даланзадгад хотын гудамж, талбай, барилгад нэр, дугаар өгөх, нэрэмжит болгох журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Даланзадгад хотын гудамж талбай, барилгад нэр, дугаар өгөх, нэрэмжит болгох, хот доторх нэр хаягтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү журмыг бар..
Даланзадгад суманд хэрэгжиж буй журам
2016-06-06 14:37
Даланзадгад сум/хот/-ын нутаг дэвсгэрт байрлуулах гадна реклам, мэдээллийн байгууламжийн талаар байгууллага аж ахуйн нэгж иргэдээс дагаж мөрдөх журам 2009.07.22 №106 Даланзадгад сум/хот/-ын гудамж, талбай, барилгад нэр, дугаар өгөх, нэрэмжит болгох жур..
Гэрийн тэжээвэр амьтадыг тэжээх, арчилах, хураамж тогтоох, золбин нохойг устгахад мөрдөх журам
2016-06-06 14:31
Гэрийн тэжээвэр амьтадыг тэжээх, арчилах, хураамж тогтоох, золбин нохойг устгахад мөрдөх журам