Эрдэнэчимэг Хишигсүрэн

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Боловсрол
2002 - 2003 МСҮТ-ийг Компьютерийн оператор, албан хэрэг хөтлөлт
2005 - 2008 Сэрүүлэг дээд сургууль Биенесийн удирдлага
2011 - 2013 Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Удирдлагын академийг Нийгмийн удирдлагын менежер
2014 - 2015 Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Удирдлагын академийг Төрийн удирдлагын магистр

Боловсрол зэрэг

Туршлага
2009 - 2011 Даланзадгад сумын ЗДТГазарт Засаг даргын туслах, Архив бичиг хэргийн эрхлэгч
2011 - 2013 Даланзадгад сумын ИТХ-ын Ажлын албаны ажилтан
2013 - Одоог хүртэл Даланзадгад сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Имэйл